Skip to content

Hur påverkar sociala medier vår livsstil?

  • by

Internet är en av mänsklighetens främsta uppfinningar, men den har utvecklats i rasande fart. De nya sociala medierna är ett tecken på att det gått snabbare än någonsin att sammankoppla oss människor digitalt, både på gott och ont.

Hur detta påverkar hur vi lever finns det många exempel på, men framförallt att telefonen har blivit en social arena – i princip som ett komplement till fysiska relationer. Hur fenomenet ter sig i vardagen märks tydligt med allt fler som stirrar ned i sina telefoner när de pendlar, eller när det är dags att umgås på en after work och fokus snabbt skiftar till mobilens skärm vid minsta lilla uppdatering.

De positiva aspekterna är påtagliga

Den digitala medierevolutionen har i mångt och mycket förändrat världen. Idag kan du interagera med människor som befinner sig på andra sidan jordklotet, men vi chattar och utbyter även ideér med varandra flitigare än någonsin.

Sociala medier gör det också möjligt för människor att hjälpa varandra och lära sig om berörande berättelser. De skapar dessutom en unik möjlighet att sträva efter ett mer tolerant och civiliserat samhälle. På det personliga planet har fysiska avstånd suddats bort allt mer. Mor- och farföräldrar kan se och prata med sina barnbarn via FaceTime, medan det blivit enklare att dela foton och videoklipp bland vänner.

Negativa konsekvenser kan i vissa fall bli allvarliga

Enligt en svensk hjärnforskare kan sociala medier göra hjärnan ledsen. Det finns nämligen studier som visar ett samband mellan tiden som används på sociala medier och symptom på depression. I en värld där ungdomar spenderar flera timmar per dag på olika medieplattformar ökar också risken för psykisk ohälsa.

Det är även svårare för unga att förstå algoritmerna som används av sociala medier. Antalet ”gilla” markeringar kan dessutom få negativa konsekvenser för en person som förväntade sig en högre nivå av interaktion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *